Close

Aids behandling

Det er vanskelig å ta en avgjørelse om når en behandling skal startes. Alle tre blir brukt samtidig hos de som blir behandlet for hiv. Siden 19har spesifikke medisiner mot hiv vært tilgjengelige.

Behandlingen med disse går under betegnelsen HAART, som betyr Highly Active Antiretroviral . Det er gjort store fremskritt i behandlingen av hiv. Medikamentell behandling stanser langt på vei virusformeringen i kroppens celler. Man kan være smittet med hiv (være hiv-positiv) i mange år uten å få aids.

Uten medisinsk behandling går det i gjennomsnit år fra smitten til utvikling av de . Hivtest; Symptomer på hiv og aids; Behandling av hiv og aids; Når bør du kontakte lege? Aids er diagnosen som brukes ved langtkommet hiv-infeksjon. Hvis hiv-infeksjonen ikke blir behandlet vil man i gjennomsnitt utvikle aids i løpet av 8-år.

Ved utvikling av aids er det vanlig med hyppige infeksjoner, . Gå til Behandling – ​Alle pasienter med nyoppdaget hivinfeksjon skal så snart som mulig henvises til infeksjonsmedisiner. Gå til Oppfølging og behandling – Effekten av behandling med antivirale midler ved primærinfeksjon (akutt hivsykdom) er usikker, men bør vurderes av .