Close

Vitamin d nivå

Vi gir her en oversikt over vitamin D-metabolismen, drøfter hvilket serumnivå som er optimalt og gir en innføring i de forskjellige målemetodene . I de fleste andre land gis langt større doser d-vitamin enn det som er standard i Norge. Det aktive vitamin D stimulerer opptak av kalsium fra tarmen, som så kan bygges inn i knokler og tenner.

Hva skjer ved for lavt kalsiumnivå i blodet? Vårt D-vitaminnivå varierer derfor gjennom året, grovt regnet mellom og nanomolar, målt som kalsidiol. D-vitaminmangel er en av verdens vanligste mangelsykdommer. I kalde, mørke Norge har over halvparten av oss for lave vitamin D-nivåer, og problemet øker .

Lav konsentrasjon sees ved mangelfull ernæring, malabsorpsjon, rakitt og osteomalasi. Lavt nivå kan også skyldes nedsatt dannelse av vitamin D i huden, og . Studier viser at lave nivåer av vitamin D tidlig i livet kan være en av flere risikofaktorer for å utvikle multippel sklerose (MS) og for . Det er svært få matvarer som faktisk har terapeutiske nivåer av vitamin D naturlig og til og med forsterkede matvarer inneholder ikke nok mineral-D for å støtte . Vitamin D er et hormon med et komplekst sett av virkninger. Fikk brev fra legen på fredag at jeg hadde et lavt d-vitamin nivå.

Vitamin D er én av de viktigste vitaminene i kroppen vår, og ekstremt. Lave vitamin D-nivåer har blitt linket til alle mulige typer sykdommer, . Minst hver tredje nordmann har for lavt nivå av D-vitamin i blodet.

Vitamin D dannes i huden under solstråling (UVB-stråling) og tas dessuten opp i tarmen fra vitamin D-holdig ernæring eller fra kosttilskudd. Den sterkeste sammenhengen mellom vitamin D og kreft ser vi i studier av kreftpasienter, hvor lave vitamin D-nivå gir høyere dødelighet enn høye vitamin . Gå til Svangerskap og D-vitaminnivå – Det viktig å korrigere for lavt vitamin-D før og under svangerskap fordi Vitamin D mangel er assosiet med . Hva er Symptomer på Vitamin D Overdosering? Noen Sykdommer Forbundet Med Lave Vitamin D Nivåer 11. Under dette nivået øker risikoen for rakitt, . Jorunn Hauge Sønju sitt D-vitamin nivå var helt nede i mens det bør ligge på 125.

Vitamintilskudd og kostholdsendringer har gjort at hun nå . Studier har vist at inntak av uansett i hvilken form, kan de være effektiv i å opprettholde sirkulerende vitamin D-nivåer. Selv om vitamin D ikke er funnet i naturlig i .