Close

Virus oppbygging

Fagstoff: Virus er arvestoff pakket inn i en proteinkappe. Virus kan også ta opp arvestoff og flytte DNA-fragmenter mellom. Virus, en av de minste kjente mikroorganismer som forårsaker infeksjon.

De største virus (f.eks. koppevirus) kan så vidt sees i lysmikroskop, de mindre kan bare gjøres synlige ved . Eforelesning: generelt om virus, oppbygning, vertsceller, formering, eksempler på smitte og spredning. Virus er mikroorganismer som ikke er i stand til å formere seg alene. De er nødt til å invadere en vertscelle og overta dens .

Den viktigste målcelle som angripes av HIV og etter hvert destrueres i organismen, . Det finnes tre typer influensavirus: A, B og C. Type C er genetisk forskjellige og ikke-symptomatisk, . Poliovirus er en ganske enkel RNA virus av familien Picornaviridae viral. En poliovirus partikkel (virus) er egentlig en RNA-tråden omgitt av en capsid.

Herpesviral Interactomics: Intraviral and virus-host protein-protein. Til tross for deres enkle oppbygging, inneholder viruspartiklene alle de . Hepatitt C-virus (HCV) er årsak til ein viral leverinfeksjon som kallast hepatitt C. C (core) er viktig for oppbygging av viruskapsidet. Gjøre greie for oppbygning og formering hos bakterier og virus, og relatere det til prosesser i natur, industri og helsefaglig sammenheng. Bakterier og virus – ”Ting vi blir syke av, og som er farlige!

Men før vi ser videre på det, skal vi se på bakteriens oppbygging og utseende. Det finnes encellede og flercellede organismer; Cellers oppbygging:. For HIV å infisere humane celler, binder seg viruset til celleoverflaten reseptorer, og deretter kapsid er levert inn i cytoplasma i cellen.

Immunsystemet består av spesielle organer, vevstyper, proteiner og celler som beskytter kroppen vår mot bakterier, virus, sopp og infeksjoner. Oppbygning, antigenstruktur, klassifikasjon. I 19ble virus med tilsvarende oppbygging påvist hos fisk.

Disse ble nå kalt betanodavirus, mens de som var isolert fra insekter ble kalt alfanodavirus. Vertcellene for virus kan være i planter, dyr eller bakterier.