Close

Virus formering

Fagstoff: Vel inne i cella vil viruset ta i bruk alt av nødvendig verktøy og materiell for å produsere kopier av seg selv. Fagstoff: Virus er arvestoff pakket inn i en proteinkappe. De kan komme seg inn i celler og utnytte disse til å formere seg.

Virus er i de fleste tilfeller langt mindre enn de minste bakteriene, de har en enklere oppbygning enn bakterier, og de formerer seg på en . De største virus (f.eks. koppevirus) kan så vidt sees i lysmikroskop, de mindre kan bare gjøres synlige ved elektronmikroskopi. Virus er mikroorganismer som ikke er i stand til å formere seg alene. De er nødt til å invadere en vertscelle og overta dens .

De fleste forskere vil ikke karakterisere et virus som levende, fordi det ikke er en organisme som kan leve et uavhengig liv. Kapittel Genetikken i virus og bakterier. Det er et spørsmål om virus egentlig skal regnes som levende organismer eller ikke.

Formering av virus skjer via den lytiske syklus eller den lysogene syklus.

Forskjellen på virus og bakterie er at bakterier er encellede bakterier med eget DNA og eget stoffskifte, og som formerer seg ved celledeling, mens virus består . Virus formerer seg ved at arvestoffet til viruset tar kontroll over ei vertscella og bruker materialet i vertscella til å lage en enorm mengde kopier av seg selv. Poteter formeres vegetativt med knoller, noe som gjør at virus og andre sykdommer som følger settepoteten lett blir overført fra en. I motsetning til virus kan bakterier formere seg selvstendig ved deling. Bakterier finnes naturlig overalt, både i og på kroppen.

De virus som infiserer mennesker, kalles derfor humant papillomavirus (HPV). Viruset er epiteliotropt og må formere seg i cellekjernen i epitelceller i hud og . Han har fokusert på faktorer som styrer virusreplikasjon (formering av virus) for å forstå virulensmekanismene hos VHS-virus på tvers av de . Ordet retrovirus kommer af måden, HIV-virus formerer sig på: Når en formering sker, skal information mellem RNA og DNA oversættes, og for HIV-virus sker . Peon blir formert vegetativt og derfor vil virus som er i morplan- ten også følge med over til avkommet. De kan bare formere seg dersom de kaprer en passende vert, og det gjør de på. Virus kaprer celler og pumper dem fulle av sitt eget arvestoff.

Influensainfeksjon er assosiert med ca 36.