Close

Twinrix dosering

Skjema for primærvaksinasjon: Standardskjema for primærvaksinasjon med Twinrix Paediatric og Twinrix Adult er doser. Hva Twinrix Adult er og hva den brukes mot Twinrix Adult er en vaksine som brukes til voksne. Twinrix Adult kan også gis som tre doser i løpet av en måned.

Jeg har tatt doser Twinrix (vaksine mot hepatitt A og B). Den første mnd før jeg reiste til Thailand og den andre uker før. Standardskjema for primærvaksinasjon med Twinrix Adult består av tre doser, den første gis på en bestemt dato, den andre en måned senere og den tredje seks . En kortfattet beskrivese av hvordan de forskjellige vaksiner skal doseres.

Inneholder lik mengde hep B som ren hep B, . DOBBEL: Twinrix gir effektiv beskyttelse mot både hepatitt A og B. Etter den tredje dosen får de fleste langvarig beskyttelse mot begge . Twinrix är ett kombinationsvaccin som efter tre doser ger ett komplett skydd mot både Hepatit A och Hepatit B, där skyddet mot Hepatit A är ca 25-år och . Standardschema för primärvaccinering med Twinrix Vuxen består av tre doser, den första administreras vid ett bestämt datum, den andra en månad senare och . Twinrix Vuxen är ett vaccin som används till vuxna och ungdomar från år och uppåt och. Twinrix Vuxen kan också ges som totalt doser inom månad.