Close

Symptomer på testikkelkreft

Få informasjon om undersøkelse, diagnose, hvordan kreft i testikkelen behandles og vanlige seneffekter. Testikkelkreft er utvikling av ondartet svulst i en av testiklene. Tilstanden debuterer vanligvis med at du finner en kul i testikkelen, eller du har.

BufretLignendeDe er ikke kjent med symptomene på testikkelkreft. Testikkelkreft gir vanligvis lite symptomer. Ofte er tyngdefornemmelse eller størrelsesendring i testikkelen eneste symptom.

Testikkelkreft er en sjelden kreftform som oftest opptrer i 20-års alderen. Det finnes flere symptomer på testikkelkreft, men det er ikke uvanlig at testikkelkreft . Testikkelkreft smitter ikke, og seksuelt samvær er derfor helt trygt! Vanlige symptomer som kan melde seg ved testikkelkreft er blant annet en kul, hardhet og endret størrelse (se komplett liste til høyre).

Testikkelkreft, ondartet svulst utviklet primært i testikkel. Hyppigste symptom er at pasienten merker en kul i den ene testikkelen. Det vanligste symptomet på testikkelkreft er en klump eller hevelse i testikkelen din.

Det er sjelden man får kreft i begge testiklene, . Testikkelkreft (Testiscancer) er en ondartet svulst i en testikkel. Testikkelkreft gir vanligvis lite symptomer, men eksempler på symptomer er:.

Andre symptomer kan være tretthet og vekttap eller blod i urinen. En avgrenset kul i testikkelen; Hard eller større testikkel; Mindre og hardere testikkel; Liten testikkel endrer seg og . Ofte er det lokale symptomer fra testikkelen, som bringer personen til lege. Norsk tittel – Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft; Engelsk tittel -; Versjon – 3; Status – . Testikkelkreft var den vanligste kreftformen hos menn i alderen 15-år. Menn kan oppleve få eller ingen symptomer på testikkelkreft, men viktige faresignaler . Testikkelkreft omtales som en symptomfattig sykdom, hvor tyngdefølelse eller størrelsesendring på testikkelen ofte er eneste symptom. Er det andre symptom enn sjølve testikkelen eg bør tenkje over?

Fristar berre ikkje å reise til doktaren for å verte befølt på pongen. Enkelte menn har ingen symptomer når de får diagnosen testikkelkreft. Når symptomer oppstår, kan de inkludere:. Oftest den første symptom på testikkelkreft er et klump på testikkel, eller testikkel blir hoven eller større.

Det er normalt for en testikkel å være litt . Testikkelkreft er en tilstand som kan i utgangspunktet bli oppdaget gjennom en fysisk undersøkelse av en lege eller av selvransakelse.