Close

Symptomer på astma ved trening

Hva er symptomene på anstrengelsesutløst astma? Noen som har astma reagerer med astmaanfall eller symptomer på dette når de trener. Det er ikke uvanlig at symptomene først kommer etter at .

Dermed får du kanskje ikke astmasymptomer når du er på fjellet i minus to. Flere studier viser klart at fysisk trening hos personer med astma gir bedre . Mange som har kronisk astma, kan få forverrede symptomer i forbindelse med trening. Hvilke symptomer gir anstrengelsesutløst astma?

Symptomene inntrer vanligvis 5-minutter etter påbegynt trening, eller 5-minutter etter . Enkelte får ikke symptomene før fire til åtte timer etter trening. Astmaanfall grunnet trening kan ramme i alle aldre, men er mest vanlig hos barn . Fysisk trening bedrer kondisjonen og evnen til å mestre astma, men innvirker ikke. Dels fremkaller fysisk aktivitet symptomer ved spesielle luftveissykdommer, . Symptomene på astma er at man føler seg tett i brystet og tung i pusten. Hvis du har tung pust sjeldnere enn tre ganger i uka eller kun ved trening, kan dette . Fysisk trening bedrer livskvaliteten, men ikke sykdomsaktiviteten ved astma (5).

Behandling med inhalasjonssteroider gir færre astmasymptomer,.