Close

Symptomer hjerneslag

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre . Symptomer på hjerneslag inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. I de fleste tilfeller skjer det gjennom halvsidig nedsatt kraft i . Et uventet illebefinnende kan være hjerneslag. Har du mistanke om at noen er rammet, må du handle raskt og ringe 113!

Et hjerneslag skyldes i de fleste tilfeller en blodpropp i hjernen.

Typisk for hjerneslag er at symptomene kommer meget raskt. Dersom en person får hjerneslag, må man handle raskt. Rask behandling er avgjørende for om personen skal bli tilnærmet frisk. Et hjerneslag kan varsle sin ankomst og symptomene må tas på alvor selv om anfallet er gått over i løpet av minutter eller timer.

HJERNESLAG: Vanligvis er en hodepine ufarlig, men hvis du også mister evnen til å snakke, bør du kontakte lege. Symptomer på drypp er forbigående lammelser, synsforstyrrelser eller. Fordi drypp i noen tilfeller kan være et forvarsel på et hjerneslag, . Hjerneslag, apopleksi, fellesbetegnelse på sykdomstilstander som skyldes. Dette medfører vanligvis akutte symptomer i form av for eksempel . Symptomer er svakhet, nummenhet eller lammelse i den ene kroppshalvdelen, .