Close

Syfilis arvelig

Syfilis er en seksuelt overførbar infeksjon. Det er fortsatt den tradisjonelle oppfatning at Osvald arvet sykdommen fra sin far (1 13). Første tilfelle av seksuelt overført syfilis i Norge ble beskrevet i 151 skriver Folkehelseinstituttet på sine sider.

Da Ibsen skrev skuespillet, antok man at syfilis var en arvelig sykdom. Det ligger derfor implisitt at Osvald har arvet sykdommen fra sin tøylesløse far. Faren fryktet at unge Edvard led av arvet syfilis. På den tiden trodde man også tuberkulose var arvelig.

Følgende typer medfødt syfilis: tidlige foster medfødt syfilis, syfilis spedbarn, syfilis tidlig barndom (fra ett til fire år) og sen medfødt syfilis. Syfilis er en seksuelt overført infektion, som forårsages af underarten pallidum spirokætbakterien Treponema pallidum. Ideen til bildet fikk Munch da han besøkte et sykehus for syfilissyke i Paris på 1890-tallet, og bildet regnes som en symbolistisk framstilling av syfilis. Forklaringen på Osvalds tilstand viser seg å være medfødt syfilis, en seksuelt overførbar og arvelig sykdom. Arv ble tidlig satt i sammenheng med Ibsens drama Gengangere (1881). Begge verkene omhandler arvelig syfilis, og både Munch og Ibsen benytter symboler . Problemet i dag er ikke fullt ut forstått.

Noen forskere mener at syfilis forårsaker . Tilstanden er også arvelig med en svakhet i åreveggen.

I tidligere tider var syfilis en ikke ukjent årsak. Homeopati har rettsmidler som har vært brukt i årevis for å bekjempe syfilis på. På Ibsens tid hersket det fortsatt mye uvitenhet om denne sykdommens smittemåter, og at syfilis kunne gå i arv fra far til sønn, var fortsatt god latin. Selvfølgelig er ikke syfilis arvelig, det vet vi i DAG!

Osvald arvet ikke syfilis av sin far, det var bare noe fru alving trodde fordi . Så vidt jeg skjønner kan det og være arvelig, kan noen av deres. Men fra 19er alle gravide testet for syfilis, det er derfor liten sjanse for at vi . Ibsens Gjengangere, og historien falt egentlig sammen da det viste . Tilstanden synes hovedsakelig å være arvelig betinget, men også infeksjoner, hormonforstyrrelser, aldring, psykiske problemer, syfilis og visse former for . Josef Mengele og det amerikanske Tuskegee syfilis-eksperimentet. Boeck og Danielsen mente at spedalskhet var arvelig, fordi sykdommen .