Close

Svart muggsopp

Utendørs er svartmuggsoppen ufarlig, men har du den inne kan den være helseskadelig. Belegg av muggsopp som er svart eller gråsvart er ganske vanlig. Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig. Mange kaller alt dette for svartsopp , og altfor mange tror at svartsopper uskyldige og uten skadelig . Hva gjør jeg hvis jeg oppdager muggsopp i boligen.

Helsefarer ved fuktskader, muggsopp, bakterier, midd og alger i innemiljøet. Det man med sikkerhet kan si er at visse typer muggsopp er mer skadelig enn andre,.

Kraftig vekst av muggsopp og svertesopp på en pappeske. Du kan se vekst av muggsopp som grått, svart eller grønt belegg, eller som annen misfarging. Muggsopp kan også oppstå ved lekkasjer utenfra, forteller Sverre Holøs, seniorforsker i Sintef Byggforsk. Den fuktige perioden vi har vært inne i over lang ti kan gi fuktskader på bygninger.

Vann fra takrenner siver inn mot bygningen og grunnmur . Det kan være flere årsaker bak dannelse av mugg og soppskader. Typisk er at man plutselig oppdager at baksiden av skapet er blitt svart eller grønt.