Close

Streptokokk a

Streptokokk A-infeksjon er en bakterieinfeksjon forårsaket av Streptococcus pyogenes. Bakterien kalles på norsk også (beta-hemolytiske) . Gruppe A streptokokker (GAS) forekommer normalt på huden og i svelget hos mange mennesker uten å forårsake noen skade. Streptokokker er den vanligste årsaken til bakteriell halsbetennelse. Ofte forutgås bakterieinfeksjonen av en virusinfeksjon, en forkjølelse, med lett ubehag i . Tema: Infeksjoner – Gruppe A-streptokokker (GAS) er en hyppig årsak til infeksjoner hos mennesket og kan gi infeksjoner i alle typer vev.

I Sverige og Danmark er det nå kraftig økning av svært dødelig streptokokk A-bakterie.

I Norge har vi ikke samme utvikling, men dette er en . Streptokokker er en større gruppe bakterier. Det er flere forskjellige typer som kan gi sykdom hos mennesker, men viktigst og mest alvorlig er de . Noen hundre mennesker blir alvorlig syke, de får livstruende . Hva slags penicillin får man for streptokokk A bakterien i halsen? Har et barn som har fått påvist streptokokk for flere dager siden ved en tilfeldighet.

NEKROTISERENDE FASCITT En meget sint streptokokk-a variant kan forårsake en livstruende hudinfeksjon. Nekrotiserende fascitt, som det kalles, er en slags .