Close

Sår i ansiktet som ikke gror

Etter å ha gått med et sår som ikke ville gro i to år, fikk Nina Elisabeth. Nina Elisabeth Solheim påvist hudkreft i ansiktet. Symptomene er sår, som ikke gror – særlig i ansiktet,.

Gjentatte solforbrenninger, særlig hos barn før de er år gamle, øker risikoen for maligne melanomer . Det kan danne seg sår som ikke gror (ulcerasjon), skorper (kruster) og de kan blø. Det brukes særlig ofte på basaliomer utenfor ansiktet. Har de siste 2-årene fått noen flekker i ansiktet, spesielt på kinnbenene.

Kan ses som sår som ikke gror, skjellende flekker i huden eller små . STUDER ANSIKTET: Fargen på huden, prikker på tungen eller. Sår som ikke gror og føflekker som endrer seg, kan i verste fall være kreft. Har fått et lite sår i ansiktet som går litt inn i huden, nesten som et stikk. Det har grodd litt, men det ser ikke ut til at det vil trekke seg ut og glatte . Den finnes oftest i ansiktet, nakke, leppe, ører, på hånden eller leggene. Hudkreft som ikke er føflekksvulst oppstår ofte fra såkalte basalceller (basalcellekarsinom) eller plateepitelceller (plateepitelkarsinom).

Sår som ikke gror, som er lettblødende og har skorper som faller av og.