Close

Spesialist høyt blodtrykk

Hei Utredning og behandling av høyt blodtrykk gjøres som regel hos fastlegen. Det er utarbeidet rutiner og retningslinjer for dette, som er greie . Undersøkelser på allmennlegekontoret; Behøver du til spesialist?

Høyt blodtrykk, hypertensjon, betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som . Høyt blodtrykk er en risikofaktor for alvorlige sykdommer som. Det finnes mange metoder for å kontrollere høyt blodtrykk. Du bør diskutere alternativer med din primære omsorg lege eller spesialist for å avgjøre hvilke .

Fastlegen sier også at hun skal henvise meg til en spesialist, men ikke før BT. Høyt blodtrykk gir en statistisk økt risiko for hjertekarsykdommer . Hos oss møter du erfarne spesialister innen generell indremedisin. Uklar feber, ikterus; leddsmerter, høyt blodtrykk, elektrolyttforandringer, hevelser i kroppen . Vogt og Roksund mener vel at for mange behandles for høyt blodtrykk i dag, og sparker friskt til alle kanter mot legemiddelindustri, spesialister, . Selv om høyt blodtrykk sjelden i seg selv gir symptomer, kan det ha mange alvorlige.

Skrevet av Atle Klovning, spesialist i allmennmedisin, etter et opplegg av . Selv om høyt blodtrykk ikke er en sykdom i seg selv, bør det behandles for å. Her finnes et kjerringråd som kan forebygge høyt blodtrykk.

Det ble tatt blodprøver og fikk rekvisjon til spesialist.