Close

Øreskylling prosedyre

Prosedyrer: Hvilken utsyr trengs det til øreskylling? Hvilken størrelse bruker dere på sprøyte for å øreskylle? Hei Jeg var hos fastlegen min for uker siden.

Nå har jeg fremdeles ubehag i det ene øret. Hvis ørevoksen skaper problemer, kan øreskylling være aktuelt. Du bør da dryppe matolje i ørene i to dager før øreskyllingen skal utføres.

Sjekk ut avdelingens prosedyrer for behandling av avfall.

Skravlesiden: Noen som har gjort dette på deres unger?

Men dersom denne voksen ikke blir transportert ut, danner det seg en propp som kan gi . K01a, Kataraktoperasjon, inntil 5operasjoner per kalenderår. Antall inngrep kan etter søknad til regionalt helseforetak økes . Prosedyrevogn til medisinsk bruk på sykehus legekontor mm. Faglig medisinske prosedyrer på kontoret. Blodtrykksmåling, øreskylling og fjerne sting. Fjerne sting; Assistering til gynekolog og småkirurgi; Sårskift; Øyeskyll; Kroniske sår.

Kurset er basert på og i henhold til prosedyrer fra NOKLUS. Under turnustjenesten skal den kommende legen blant annet konsolidere sine ferdigheter i praktiske prosedyrer. Flere undersøkelser i 1980- og 1990-årene har . Tidligere undersøkelser har avdekket mangelfulle ferdigheter i praktiske prosedyrer og utilfredsstillende veiledningsforhold i sykehusturnus. Tema: Utdanning – Den medisinske grunnutdanningen og turnustjenesten har i de senere år gjennomgått store forandringer.

Etter henvisning fra fastlegen utfører skiftestuen ulike prosedyrer. Sårskifte; Injeksjoner; Suturfjerning; Blodtrykksmåling; Øreskylling; m.