Close

Øre nese hals uten henvisning

Våre erfarne øre-nese-hals spesialister tilbyr utredning og operasjon av en rekke ØNH-problemstillinger. LignendePrivatpraktiserende øre nese hals spesialist leger. Ved direkte henvendelse vil man ofte spare tid som ellers hadde blitt .

Våre øre-nese-hals spesialister tilbyr både utredning, behandling og operasjoner. Pris for konsultasjon uten henvisning er kr 144 og kr 12for medlemmer. Våre øre-nese-hals spesialister tilbyr både konsultasjoner og operasjoner. Vi tar imot barn og voksne til utredning for alle vanlige øre-nese-hals-plager og .

Hvor mye dyrere å dra til øre nese hals spesialist uten rekvisisjon fra legen. Hvor kan du dra rett til spesialist uten henvisning? Dette koster kr 29- (vanlig egenandel hos spesialist) og et tillegg på kr 17- for vurdering uten henvisning fra fastlege. Alle de fast tilsatte legene ved klinikken er erfarne øre-nese-hals spesialister.

For å få time hos oss første gang må du ha henvisning fra annen lege, gjerne din . Ullevål Stadion Øre-Nese-Hals Sist oppdatert 01. TIMEBESTILLING Øre-Nese-Hals og Høresentral: 55.