Close

Prostatakreft test

Dersom du ønsker å ta en PSA-prøve uten å ha symptomer på prostatakreft, skal legen informere om testen og konsekvensene dersom den er . Dagbladet): Friske menn uten prostatakreft i nærmeste familie bør ikke. Screeningen av prostatakreft gjøres i dag ved hjelp av en PSA-test .

I dag er forhøyet PSA-verdi den vanligste årsak til at prostatakreft oppdages tidlig. PROSTATAKREFT: Det er mulig å teste for prostatakreft hjemme, men. For uansett om hjemmetesten viser seg å være en like god test som . Dette er mer usikkert når det gjelder prostatakreft, som denne artikkelen handler om.

Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest menn i Norge. Gjør deg selv og de rundt deg en tjeneste. Bruk tre minutter, og finn ut om du trenger å bekymre . Leger oppfordrer menn til å la være å undersøke seg for prostatakreft. Fullstendig forkastelig, sier Tor Tausvik, styreleder i . Uetisk å fortsette med PSA-tester, mener svensk professor.

Antallet menn som får påvist prostatakreft, øker voldsomt. Men kreftregisteret frykter at mange blir behandlet unødvendig, med fare for store . Noe av økningen de siste årene kan tilskrives testing for Prostatspesifikt Antigen (PSA).

Denne testen har ført til at det diagnostiseres flere tilfeller av prostatakreft . Det mest iøynefallende resultatet i rapporten er at testing for PSA fortsetter å øke,. Mange vil aldri få problemer med sykdommen i sin livstid. Testen skiller ikke mellom prostatakreft som ikke . Utbredt PSA-testing de siste årene har redusert dødeligheten av prostatakreft. Til tross for dette ønsker ikke helsemyndighetene å opprette et screeningprogram . På den ene siden kan tidlig deteksjon av prostatakreft gi muligheten for flere behandlingsalternativer med. Den første er Prostata-spesifikk antigen (PSA)-test. Formålet med testing er å påvise prostatakreft på det tidligste stadiet, før sykdommen . PSA-testing av potensielt friske menn for prostatakreft vil føre til overdiagnostikk og overbehandling av svulster som ikke gir symptomer i mannens levetid.

Fra andre tidsskrifter – En ny screeningmetode for prostatakreft har vist bedre resultater enn test for kun prostataspesifikt antigen. Etter at testing for prostatakreftmarkøren prostataspesifikt antigen (PSA) i blod ble tilgjengelig, er bruken blitt utbredt, og i USA testes nå 30 . Forhøyet PSA-‐verdi i blodprøve kan være et tegn på prostatakreft. PSA-test hvert annet år, eller kontrollgruppe.

Prostatakreft er den nest vanligste kreftformen hos menn på verdensbasis,og faller grovt sett i to kategorier.