Close

Pleieplan hjertesvikt

Vedlagt følger pleieplan skrevet av meg som kan brukes ved hjertesvikt casus. Fagstoff: Målet i behandlingen av hjertesvikt er å bedre pasientens livskvalitet og prognose. Det er derfor avgjørende at pasienten endrer sin .

Skal skrive en begrunnet pleieplan med utgangspunkt i 2. Pasientinformasjon › Hjerte og karBufretLignendeHjertesvikt betyr at pumpefunksjonen til hjertet er nedsatt. Hjertesvikt kan være akutt, forbigående eller kronisk, og den graderes fra lett til alvorlig hjertesvikt. Mathilde Holmli er år gammel og bor alene i en eldre enebolig.

Hun har hjertesvikt og får ukentlig besøk av hjemmesykepleier som administrerer medisinene . Pleieplan Fyll ut en pleieplan for Mathilde Holmli. Personer med tydelige symptomer på depresjon har vesentlig økt risiko for hjertesvikt. Yrkesutøvelse: Dokumentasjon: pleieplan – eller elektronisk dokumentasjon. Sykepleie til pasienter med hjertesvikt Nursing care to patient with heart failure.

HJERTESVIKT og Pleieplan les oppgaven om hjertesvikt av Cappelen Damm. Vi bruker pleieplaner fordi det er en god metode når man skal hjelpe andre mennesker.

Lungebetennelse kan også komme som komplikasjon etter influensa, ved kols, eller hjertesvikt med lungeødem. Bruker du kortison, cellegift eller har nedsatt . Kontroller og evaluer pleieplanen sykehus: 1 . Hjertesvikt betyr at hjertet ikke pumper blodet rundt i kroppen din så godt som . Images and videos in instagram about hjertesvikt. Pasienten blir fort sliten ved aktivitet pga. Pediatri og pediatrisk sykepleie inneholder både medisinsk sykdomslære og . Pleieplan med observasjoner og rapporter innen timer i henhold til oppfølging av forskrivning.

Hjertesvikt er en tilstand der hjertet ikke fungerer optimalt. Pleieplan, sykepleie, diabetes, kols, hjertesvikt, kosthol helhetlige behov, elektrolytter, emfysem, ernæring, mosjon, medikamenter, . KOLS, hjertesvikt, demens, delir, depresjon, slag, diabetes, artrose og lårhalsbrudd. Pleieplanen vurderes og godkjennes av lærerveileder.

Ved hjertesvikt brukes alltid veno-arteriell ECMO.