Close

Overvekt symptomer

Symptomer ved overvekt henger sammen med at økt kroppsfett medfører en økt belastning på kroppen. Gjøremål blir tyngre, og overvekten kan . Overvekt og fedme (adipositas) er tilstander der kroppens depoter av fett er så store at det har helsemessige konsekvenser. Overvekt er forbundet med økt risiko for hjertekar sykdommer og for utvikling av diabetes.

Søk enkelt i alle våre symptom- og sykdomsomtaler . Når vi bruker begrepene overvekt og fedme, mener vi vanligvis: Tilstander hvor det er et overskudd av fett.

Vanlige symptomer ved PCO er manglende eller uregelmessig menstruasjon og overvekt. I tillegg plages mange av økt hårvekst og eventuelt . Et godt mål for overvekt og fedme er kroppsmasseindeksen (Body Mass Index, BMI). SEF har to hoved-innfallsvinkler for å forebygge overvekt. KMI kommer over og det er andre symptomer på helseproblemer knyttet til vekten.

Overvekt er i seg selv ikke en sykdom, men kan bidra til utvikling av symptomer. Isolert sett er det vanskelig å påvise hvordan selve overvekten . Overvekt er en viktig årsak til utvikling av diabetes type 2. Overvekt steder også mennesker i fare for å utvikle alvorlige.

More from my site