Close

Overvekt statistikk

Stadig flere voksne menn og kvinner passerer grensen for det som WHO definerer som overvekt og fedme. Andelen barn med overvekt ser ut til å ha stabilisert seg på et høyere nivå enn på 1970-tallet. Andelen unge med overvekt og fedme ser ut til å . Temaside med faktaark og forskningsnyheter om overvekt og fedme. Overvekt og fedme hos voksne – faktaark med statistikk. Overvekt eller fedme (BMI=eller over), 2 3 2 4. Her er kun prosent av befolkningen overvektig (BMI på eller over) mot landsgjennomsnittet på . Men forekomsten av overvekt og fedme øker likevel mindre i Norge enn i land det er. Statistikk over egenrapporterte sykdommer i helse- og . Overvekt, fedme, og undervekt som fører til underernæring, gir økt risiko . Over halvparten av alle nordmenn er overvektige, viser en fersk rapport.

Helseminister Bent Høie (H) er bekymret, og sier at fedme er en trussel . Målinger og statistikk presentert i et kartformat med land delt inn i ulike farger viser hvor stor del av befolkningen (prosentvis) som sliter med . WHO definerer KMI ≥ som overvekt og KMI ≥ som fedme, og har satt disse . Ved overvekt og fedme er kosthold og fysisk aktivitet viktig.