Close

Obstipasjon hos eldre

Problemet er omfattende blant eldre mennesker og er tre ganger så vanlig blant kvinner som menn. Tilstanden er vanlig hos eldre, og rammer dobbelt så mange kvinner som menn. Forstoppelse, obstipasjon, avføringsbesvær med treg eller hard avføring.

Forstoppelse er en svært hyppig tilstan spesielt hos eldre. Obstipasjon er svært hyppig hos eldre generelt og særlig hos sykehjemspasienter Obstipasjon er et symptom som kan ha diverse bakenforliggende årsaker For . Hos eldre er dehydrering ofte vanlig og da er forstoppelse en alminnelig følge av dette, sier professor Trygve Hausken til Lommelegen. En vanlig definisjon på kronisk obstipasjon er tømninger i uken og.

Nyoppstått obstipasjon hos eldre er cancer coli inntil det er undersøkt . Kan parafin være et velegnet førstevalg ved obstipasjon hos eldre istedenfor laktulose? Har parafin fått en ny plass i behandling av forstoppelse? Forstoppelse (obstipasjon) er en tilstand hvor du har vanskeligheter med å få ut avføringen. Særlig 15-40-åringer og eldre over år lider av forstoppelse. Tarmen er i konstant bevegelse, og hos barn kan den krenge inn i seg selv . Det er meget stort problem for eldre pasienter og hos kvinner er det tre ganger så hyppig som hos menn.

I USA er det millioner legebesøk årlig og rundt . Tilstopping av rektum kan gi paradoksal diaré eller akutt obstipasjon.

Kan oppdages som bakenforliggende årsak både hos spedbarn og litt eldre barn. Dette er de vanligste magelidelsene hos eldre. Men i og med at risikoen for kreft øker med alderen, . Nesten én av fire på sykehjem lider av obstipasjon, og bruken av. Obstipasjon reduserer livskvaliteten til eldre, og laksativer gir bare . Obstipasjon er rapportert hos – av sykehusinnlagte eldre og . Forstoppelse lider alt – det antas at alle minst en gang i livet hatt problemer med forstoppelse. Ved forstoppelse går man sjeldnere på toalettet enn vanlig og avføringen er har tørr og vanskelig å trykke ut.

Du kan også føle deg oppblåst og få smerter i . FORSiktigHEtSREglER: Forsiktighet utvises hos epileptikere som tidligere har hatt epi-. I Smedshaugs artikkel pre- senteres de nye retningslinjene. Forstoppelse er en svært hyppig tilstan spesielt hos eldre, og kan skyldes flere faktorer. Normal avføringsfrekvens er alt fra ganger om dagen til ganger pr . Endret avføringsmønster hos eldre personer med vekselvis diaré og forstoppelse bør undersøkes nærmere da det kan skyldes en svulst i .