Close

Natthoste hos voksne

Hos barn kan det i noen tilfeller være brekninger eller oppkast av slim. Ungdom og voksne har vanligvis langvarig hoste uten kiking. Har vært plaget av hoste over lenger tid.

Hos voksne er symptomene først og fremst en plagsom tørrhoste, som kan vedvare i uker og . Hos voksne og eldre barn viser kikhoste seg som en sta og langvarig hoste. Hele prosent av all langvarig hoste hos voksne skyldes kikhoste. Det var bjeffende hoste hos voksne er en sjelden hendelse, men det er mye mer vanlig hos barn.

Men du bør være klar over hva som forårsaker tørr hoste og . Hoste er vanlig hos voksne og barn (spesielt de yngste) med lettere grad av astma. Hosten kommer ofte i perioder hele natten igjennom; hos barn i noen tilfeller . Hoste er vanlig under og etter ordinære luftveisinfeksjoner. Dette er vanlig hos spedbarn og hos eldre, og det er vanlig etter hjerneslag og ved . De fleste voksne med astma har hatt tilstanden siden de var barn. Akutt hoste og akutt heshet skyldes oftest virus- eller bakterieinfeksjoner i. Hos voksne kan kronisk heshet være forårsaket av for eksempel polypper på .