Close

Mycoplasma genitalium inkubasjonstid

Om genital mykoplasmainfeksjon; Smittemåte; Inkubasjonstid; Symptomer og forløp. Mycoplasma genitalium ble første gang isolert i 1980. Jeg lurte på om det kunne være Mycoplasma genitalium. Inkubasjonstiden for Mycoplasma genitalium, de mycoplasma bakterier som forårsaker UVI, har ikke blitt etablert. Mykoplasma skyldes en smittsom infeksjon med bakterien Mycoplasma genitalium.

Smitteoverføring skjer ved direkte kontakt mellom en smittet og en frisk . Genital mykoplasmainfeksjon skyldes bakterien Mycoplasma genitalium, og smitter ved ubeskyttet samleie.

Usikker inkubasjonsti trolig – uker. Det tar 1-uker fra en smittes til sykdommen bryter ut (inkubasjonstid). Mycoplasma genitalium smitter som klamydia, og øker i utbredelse.

Blir du smittet, må du betale medisinene selv. Generelt er inkubasjonstiden ved bakteriell etiologi 1-døgn og ved. Mycoplasma genitalium kan gi uretritt og cervicitt, men forekommer også hos friske . Inkubasjonstiden er oftest mindre enn en uke, men kan være lenger, opp til 2–uker er angitt.

Etter en inkubasjonstid på 9–dager, kommer primærstadiet med den harde sjanker og regional glandelsvulst.