Close

Muggsopp symptomer

Det man med sikkerhet kan si er at visse typer muggsopp er mer skadelig enn. Den fuktige perioden vi har vært inne i over lang ti kan gi fuktskader på bygninger. Vann fra takrenner siver inn mot bygningen og grunnmur .

Helsefarer ved fuktskader, muggsopp, bakterier, midd og alger i innemiljøet. Leger i Norge skjekker også alle symptomene dine. Fukt fremmer vekst av bakterier og muggsopper.

Sporer og mycel fra muggsopp inneholder allergener og kan føre til allergiske reaksjoner og astma.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager muggsopp i boligen. De mest vanlige symptomene ved overeksponering, er hoste, rennende nese, . Hvis du har astma i tillegg til allergi, kan du oppdage at astmasymptomene blir verre når du utsettes for muggsopp. Symptomer inkluderer hosting, pustevansker . Allerede i 19definerte WHO – Verdens helseorganisasjon SBS (Sick Building Syndrom).

Følgende symptomer er registrert av WHO som helserelaterte . Derfor vil selv en moderat økt risiko for denne type symptomer i. Mugg er en type sopp som kan leve både innendørs og utendørs. Allergi og høyfeber-liknende symptomer kan oppstå, slik som nesetetthet, .