Close

Meningokokksykdom

Meningokokksykdom kan være en alvorlig sykdom som skyldes infeksjon med meningokokkbakterien. Meningokokksykdom skyldes infeksjon med meningokokkbakterier og opptrer i flere former. Oversikt over hvem som bør vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse, og hvilke . Til meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) er det de siste åra meldt 30–tilfeller av meningokokksykdom årlig. Denne informasjonen er skrevet for å opplyse om sykdommen og gi enkle praktiske råd om hvordan foreldre skal følge . Hjernehinnebetennelse (meningitt) og blodforgiftning (sepsis) er bakterieinfeksjoner som kan være livstruende. De fleste overlever hvis de får behandling raskt.

Nei, selv om vi har kommet ned på et ordinært endemisk nivå for meningokokksykdom i Norge, er det svært viktig at både helsepersonell og publikum er . Alvorlig meningokokksykdom, det vil si meningokokkmeningitt og meningokokksepsis er den farligste sykdom som kan ramme ungdom. Omtrent av personer som får meningokokksykdommen, vil komme seg. Av de overlevende får om lag til av varig funksjonshemming . Meningokokksykdom kan gi meningitt med typiske meningittegn, men hos domineres det kliniske bildet av sepsis, mens meningittsymptomer er mindre .

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) skyldes. Symptomene som er beskrevet i denne brosjyren, kan man se ved mange ulike sykdommer – men utslettet som er beskrevet er spesielt for meningokokksykdom . Meningokokksykdom, eller meningitt, er en bakteriell infeksjon som forårsaker betennelse i hjernehinnene som er de membraner som dekker ryggmargen og . Utvikling av en yttermembranvesikkelvaksine mot serogruppe A og W1meningokokksykdom i Afrika : Immunogenisitetsstudier i mus. Ofte sees en kombinasjon av disse to tilstandene, og dette har fått navnet meningokokksykdom. Meningokokkene deles inn i flere serogrupper. Sannsynlig tilfelle av meningokokksykdom. Jar som går på Grav skole innlagt på Rikshospitalet, . Råd for smittevernleger ved tilfelle av meningokokksykdom.

Vaksine mot meningokokksykdom (Smittsom hjernehinnebetennelse). Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 16–år vurderer . A-, B-, C-, W-, eller Y-sykdom av pasienter med nedsatt eller .