Close

Lobær pneumoni

Lobær pneumoni, krupøs pneumoni, lungebetennelse forårsaket av bakterier, ofte pneumokokker, som affiserer en hel eller større deler av en . Røntgenbilde kan vise lungefortetninger i ett eller flere lungesegmenter eventuelt i en hel lungelapp, som ved lobær pneumoni, eller mer diffust . Lungebetennelse kan foreligge på to forskjellige måter: Lungebetennelse i en lungelapp (lobær pneumoni) eller flekkvis rundt om i begge .

Gir ofte klassisk lobær pneumoni, men kan også uttrykke seg som en bronkopneumoni hos de minste barna. Det finnes to typer lungebetennelse: lobær og bronkial. Lobær pneumoni berører én eller flere lapper, eller lober, av lungene.

Pneumoni er den vanligste manifestasjonen ved systemisk sykdom.

Bakteriell pneumoni (lungebetennelse) – kan skyldes en rekke ulike bakterier. Bronkopneumoni – flekkvis betennelse; Lobær pneumoni – betennelse i en hel . Lungeabscess med henfall som ligner tumor. Lymfom i fremre mediastinum med diafagmaparalyse. Lobær pneumoni, en hel lungelap er involveret; Interstitiel pneumoni, inflammation i. Såkaldt atypisk pneumoni forårsaget af Mycoplasma pneumoniae eller . Radiologiske infiltrater kan inndeles i 1) alveolære (”air space-filling” som for eksempel ved bronkopneumoni eller lobær pneumoni (ofte pneumokokk infeksjon), . Inhalasjon av mikrober til perifere deler av lungen der det gir intens inflammatorisk reaksjon.

Influensa med pneumoni, identifisert influensavirus.

Lobær pneumoni, uspesifisert mikroorganisme. Lungebetændelse (Pneumoni) i en lungelap. Det finnes i hovedsak to typer bakteriell pneumoni: lobær pneumoni, som er sentrert til en lapp eller mindre deler av en lapp i lungen, . Hej – til præparat 1 hvad består de massive lilla strukturer af, som dominerer hele præparatet (hvori alle de neutrofile granulocytter er).

Opslag afkortet, da du ikke er logget ind.