Close

Lav blodprosent behandling

For lite hemoglobin (for lav blodprosent) angis enten som antall gram hemoglobin per. Behandlingen avhenger av årsaken til blodmangelen. Lav blodprosent – også kalt blodmangel – kan være tegn på alvorlig.

Anemi kalles også lav blodprosent eller blodmangel og betyr at det er for lite. Anemi er blodmangel (lav blodprosent), eller mer presist for lite hemoglobin i blodet. Men lav blodprosent kan også være det første tegn på sykdom som det kan og bør gjøres noe me for eksempel en svulst i mage eller tarm. Ved anemi (blodmangel, lav blodprosent) er det for lite hemoglobin i blodet. Ved behandling av anemi ønsker man å normalisere hemoglobinnivået i blodet . Jerntabletter benyttes i behandlingen av jernmangel.

Det avhenger av hvor lav blodprosenten (hemoglobinverdien) er og hvilken type . Hvis man har for lite hemoglobin (”lav blodprosent”), blir det levert lite. Jernmangelanemi behandles med tilførsel av jernmikstur i 2-måneder og deretter . Tilstand der en har unormalt lave verdier av røde blodlegemer. Pernisiøs anemi behandles med vitamin B12-injeksjoner og.

I mer enn av tilfellene kan allmennlegen finne forklaringen på den lave blodprosenten. Mangel på røde blodlegemer fører til lav blodprosent og gir symptomer. Symptomene er like for voksne og barn, men behandlingen er ulik.