Close

Krybbedød samsoving

Det finnes lite forskning på snusbruk og krybbedød. På bakgrunn av at vi vet at røyking gir økt risiko for krybbedød ved samsoving, og at risikoen også kan bestå . Samsoving innebærer at en av foreldrene sover i nær tilknytning til et spedbarn – så.

Samsoving reduserer også faren for krybbedød med så mye som. Vi vet at det dessverre finnes sammenhenger mellom samsoving og krybbedø og vi håper foreldrene er klar over farene og vet hvor det er . I Norge viser studiene som er foretatt ingen klar sammenheng mellom samsoving og krybbedød. Krybbedødsfall har hatt en nedgang på rundt prosent siden 1989.

Likevel øker faren for krybbedød hos en av seks babyer fordi foreldrene røyker og sover . Men sjekk hva du må unngå når du samsover med babyen. Krybbedød er så ille at nybakte foreldre ikke tør å tenke tanken engang. Originalartikkel – Det har lenge vært diskutert om spedbarn som sover sammen med foreldrene har økt risiko for krybbedød (1).

Organisasjonen The Lullaby Trust, som jobber mot krybbedød og for trygg søvn hos barn, advarer mot farene ved samsoving. Samsoving, der babyen sover sammen med foreldrene i dobbeltsengen, er blitt mer vanlig. Men feil samsoving kan øke risikoen for krybbedød.

Hvis foreldrene er påvirket av alkohol, rus eller andre sløvende medikamenter under samsovingen, kan det gi økt risiko for krybbedød fordi de . For meg er dette uforståelig, særlig når man vet at samsoving reduserer faren for krybbedød.

Noen pappaer er redde for at de skal legge seg oppå babyen i løpet av natten og er derfor skeptiske til . Samsoving øker risiko for krybbedø sam- soving fremmer vellykket amming, bruk av smokk kan forhindre krybbedø . I følge ekspertene, er noe av det aller viktigste for trygg samsoving,. Røyking er forbundet med krybbedø siden barnet kan bli påvirket av . Og det med samsoving, han sover ved siden av meg og faren sin om natta, er det uheldig med tanke på krybbedød? Jeg har lest at samsoving kan føre til krybbedø . Samsoving defineres ved at foreldre og barn sover i samme seng.

Studier har vist at samsoving ikke øker sannsynligheten for krybbedø tvert . Babyer kan dø i krybbedød hvis de sover sammen med foreldrene, viser undersøkelse. Spebarn bør sove i egen seng, sier krybbedødekspert . Foreningen mener at faren for krybbedød øker drastisk ved bruk av de . På 90-tallet ble mageleie knyttet til krybbedø og rådet ble å la barna. Samsoving ble tidligere frarådet, i frykt for at foreldre skulle ligge i hjel .