Close

Krybbedød 2016

Dette er definisjonen på krybbedød eller plutselig uventet spedbarnsdød (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS). I Norge gis krybbedød som diagnose inntil . Det stemmer at sprinkelbeskyttere kan øke risikoen for krybbedø men kvelning er ikke krybbedød.

På 80-tallet ble foreldre fortalt at nyfødte skulle sove på magen. På 90-tallet ble mageleie knyttet til krybbedø og rådet ble å la barna sove på . Krybbedød er en tilstand der et barn dør plutselig mens det sover, uten at. For å unngå krybbedød blant spedbarn bør barna sove i samme rom som foreldrene det første året, ifølge en amerikansk studie. Krybbedød (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS) er en plutselig, uventet død. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen . For å unngå krybbedød blant spedbarn bør barna sove i samme rom som foreldrene det første året, ifølge en. Norske forskere med krybbedød-gjennombrudd.

EU frykter krybbedød for nye handelsavtaler. EUs ledere forlot toppmøtet i Brussel uten å ha.