Close

Kronisk elveblest

Det som man ved første angrep vurderer som akutt elveblest, kan vise seg å være begynnelsen til en kronisk form. Varer tilstanden mer enn dager, er det mulig . Kronisk elveblest eller kronisk spontan urticaria er en av de vanligste.

Personer som har både kronisk elveblest og angioødem har en tendens til å oppleve . Urtikaria kan være akutt eller kronisk, og kan være allergisk og ikke-allergisk. Vi setter ofte et ”kunstig” skille når man har hatt symptomer i over uker og kaller dette kronisk elveblest. Elveblest kan være forbigående eller kronisk, og akutt elveblest kan utløses av flere ulike årsaker.

Vanligvis skyldes det en infeksjon i kroppen, . Utslettet klør kraftig og forsvinner som regel i løpet av et døgn. Elveblest kan opptre én enkelt gang eller det kan være stadig tilbakevendende (kronisk urticaria). Jeg har slitt med kronisk elveblest i år!

Jeg har prøvd alt, vært hos hudlegen,hårana lyse, lavkarbo, candida diett, blodanalyse, sopp kur, . Sykdommen finnes i akutt og i kronisk form. Når man har akutt elveblest har man tilfeldige utbrudd som forsvinner etter noen dager eller uker. Elveblest kan være akutt eller kronisk, og skyldes ofte at huden reagerer på kjemiske eller fysiske stimuli. I noen tilfeller kan man finne den utløsende årsaken til .

Elveblest er en vanlig hudreaksjon som svært mange mennesker får en eller annen. Ved kronisk elveblest kan det også være aktuelt med solbehandling, men .