Close

Komplikasjoner definisjon

Definisjon av komplikasjon i Online Dictionary. Forverring av en sykdom eller en medisinsk prosedyre med en forbigående sykdom, som oppstår spontant med et årsaksforhold . We are sorry, but we have no definition of phrase: komplikasjon yet.

Du kan også legge til en definisjon av Komplikasjon selv. Fagstoff: Å være immobil vil si at man har begrenset evne eller mulighet til fysisk aktivitet. Komplikasjoner ved immobilitet kalles også . Definisjoner om postoperative komplikasjoner kan redde liv.

Innen for perioperativ medisin finnes det en . Hva er Bronkoskopi Definisjon, Anatomy Komplikasjoner nese bihulene. I denne leksjonen skal vi lære om en prosedyre kalt bronkoskopi. Sengeleiets komplikasjoner er en fellesbetegnelse på effektene av. Sengeleiets komplikasjoner kan ramme alle, men en del tilstander gjør en mer utsatt.

En entydig definisjon av hypoglykemi er vanskelig.