Close

Kols stadier

Betegnelsen KOLS omfatter emfysem og kronisk bronkitt. Kols blir delt inn i fire stadier : Stadium I: Mild kols- mild begrensing i luftveiene. Kols deles inn i fire alvorlighetsgrader basert på GOLD-klassifisering stadium 1-(Global Initiative for Chronic Obstructiv Lung Disease).

Tidlig barneastma er en sterkt uttalt risikofaktor for kols i voksen alder. Selv om måling av FEVinngir til fire stadier (alvorlighetsgrader) er nyttig, . Det finnes en rekke ulike medisiner som brukes i behandlingen av kols. Ingen av disse helbreder sykdommen, men de fleste pasientene får mindre plager og . Lav livskvalitet, angst og depresjon er hverdagen for mange som har KOLS – kronisk obstruktiv lungesykdom. Det er mange stadier av KOLS, forklarer hun. Det er fire stadier av KOLS, eller kronisk hindret lungesykdom. Den første av de KOLS-etapper er referert til som den milde scenen, og mange mennesker ikke . KOLS karakteriseres av hoste, oppspytt og tung pust med varig nedsatt.

Pasienten vil på dette stadiet ikke nødvendigvis være klar over at hans eller. Kols klassifiseres etter alvorlighetsgrad ut fra internasjonale retningslinjer kalt Gold Guidelines. Vår erfaring fra praksisperioden tilsier at mange allmennpraktikere benytter utdaterte GOLD-stadier, eller en variant .