Close

Kols og underernæring

Det er flere faktorer som gjør at du som har KOLS kan gå ned i vekt og bli underernært; du har et økt energiforbruk fordi du må ”jobbe ekstra” for å puste, . KOLS er ikke fullt ut forstått, men hypermetabolisme, økt energibehov og redusert energiinntak spiller vesentlige roller . Problemstilling: Hvordan bidra til å forebygge underernæring hos pasienter med kols gjennom å tilrettelegge for pasientmedvirkning og veiledning? Hvordan kan informasjon og veiledning gitt av sykepleier bidra til å forebygge underernæring hos eldre . KOLS og underernæring – posted in Sykepleiestudenter: Jeg har startet med bacheloroppgaven hvor jeg har bestemt meg for å skrive om . Bakgrunn: Mange med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) har økt risiko for underernæring. Ved innleggelse på sykehus med forverring . Veiledende behandlingsplan: Kols – underernæring.

KOLS og underernæring: En undersøkelse av ernæringsintervensjon ved Røros Rehabiliteringssenter Ingrid Falkum Gardseth Cand. KOLS-pasienter og underernæring : KLoK-oppgave. Formål å veilede i ernæring Sikre at KOLS pasienter opprettholder God. Underernærte pasienter med KOLS anbefales en energitett kost rik på protein, høye doser marine fettsyrer EPA og DHA og tilskudd av andre næringsstoffer.

Seksjon Helse og Sosial hold seminar i Kols og ernæring onsdag 19. Nye Nasjonale retningslinjer for bekjempelse av underernæring. Ahus – Pasientforløp Kols – Helsefremmende tiltak – Ernæringsrelaterte forhold ved kols (v. ). Risiko for underernæring, herunder næringsmangler, og annen . Nedsatt inntak : åndenø slitenhet, hyperinflasjon.

Fagstoff: KOLS er en sykdom som ikke kan helbredes. KOLS karakteriseres av hoste, oppspytt og tung pust med varig nedsatt lungefunksjon. Samtidig vil personer med kols bruke mye energi på å puste, over lengre tid kan det føre til vektnedgang. Underernæring og vektnedgang kan forverre . I dag regnes kols som en systemsykdom som påvirker hele kroppen. Alvorlig kols kan føre til hjerte- og karsykdommer, underernæring, . Røykeslutt er den viktigste intervensjonen ved kols.

Nordiske nærings anbefalinger (3), og Kostråd for å fremme folkehelsen. KOLS, kreft og andre relevante publikasjoner fra Helsedirektoratet. Underernæring betyr at man får i seg for lite næring i det store og det hele. Så har man feilernæring, som er noe annet. Underernæring kan føre til en tidligere død hos pasienter med KOLS. Dessuten skal BMI måles for ernæringsscreening og som basis for ernæringstiltak.

DEL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM (KOLS). Tidlig diagnose, behandling og oppfølging av kols. Omfattende fysiske og psykiske plager hos KOLS-pasienter.

Eldre i ernæringsmessig risiko, med liten appetitt og underernærte. Blant syke, hjemmeboende eldre antas det å være rundt prosent som rammes av underernæring.