Close

Kolesterol ldl

Medisiner kan senke høyt kolesterol, og trening, sunne matvaner og et lavt. Dersom kolesterolnivået er forhøyet, bør legen tilby måling av LDL-kolesterol, . Det transporteres rundt i kroppen med blodet i forskellige former: det lede LDL-kolesterol og det herlige HDL-kolesterol. Hvis indholdet af kolesterol i blodet er . Det er LDL-kolesterolet som er ugunstig og kan avleire seg på innsiden av åreveggen.

Høyt total kolesterol og høye verdier av LDL-kolesterol . For mye kolesterol bundet til LDL-molekylet kan øke faren for hjerte- og karsykdommer, derfor kalles LDL-kolesterolet for det dårlige kolesterolet.

Hyperkolesterolemi er en annen betegnelse på forhøyet kolesterol i blodet. Kolesterol kan måles både som totalkolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol. LDL-lipoproteinene; Forhøyet LDL-kolesterol er en risikofaktor for aterosklerotisk hjerte-karsykdom. Alternativt navn: Low density lipoprotein cholesterol, LDL.

Referansegrensene for LDL-kolesterol gjelder norske, friske referansepersoner. HYPERLIPIDEMI: Illustrasjon av kolesterol (gul farge) i en blodåre. Kolesterol er et lipi en fett-lignende substans.

Kolesterol kan måles både som totalkolesterol (S-kolesterol), HDL-kolesterol og LDL-kolesterol.