Close

Koleravaksine bivirkninger

Oral koleravaksine ble tilgjengelig i Norge i 199 og avløste da. Bivirkninger til ikke-levende vaksiner pleier å begynne i løpet av 1-døgn . Koleravaksinen er svært aktuell til helsepersonell og reisende som skal oppholde.

Bivirkninger: Noen blir kvalme og uvel, men ingen alvorlige bivirkninger. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Dermed er det liten grunn til å ta en egen kolera vaksine for friske reisende,.

Koleravaksinen blir anbefalt til helsepersonell som skal arbeide med kolerapasienter, hjelpepersonell ved.

Bivirkninger: Kvalme og uvelhet kan forekomme. Men det er vel ikke snakk om noe kolera vaksine. Bivirkningene som legen ramset opp var at man kunne risikere . Vi kan ikke regne med at man har fått DT. Vi bør vente år fra siste difteribooster til neste pga. Jeg var litt skeptisk til å frivillig utsette tarmsystemet for kolerabakterier, men helte innpå, og opplevde ingen gufne bivirkninger.

Sikkerheten til Dukoral ble vurdert i kliniske forsøk, som omfattet både voksne og barn fra års alder, utført i endemiske og ikke-endemiske land . Koleravaksine er anbefalt bare i spesielle tilfeller til voksne og barn år som skal reise i land med høy forekomst av kolera. Enkelte skal gis peroralt (f.eks. peroral koleravaksine (drept) og peroral tyfoidvaksine (levende).

Det er viktig å understreke at Dukoral kun er registrert som koleravaksine, og ikke som diarévaksine. Vaksinen er ikke dyr, og den har ingen bivirkninger. I Norge brukes den orale koleravaksinen i stor utstrekning til . Der kan forekomme lette gener fra mave-tarm-systemet, såsom diarré eller følelse af oppustethed og kvalme. Asia, der hun slet med bivirkninger fra denne medisinen. Egentlig er dette en koleravaksine, men den reduserer også risikoen for . Et kjent tilfelle av bivirkning fra vaksine er svineinfluensavaksinen som man med stor sikkerhet har kunnet slå fast har utløst narkolepsi i sjeldne tilfeller. Tidligere fantes en koleravaksine til injeksjon.

Den hadde dårlig effekt og plagsomme bivirkninger. Denne vaksinen er ikke lenger tilgjengelig i .