Close

Høyt blodsukker farlig

Noen spørsmål, håper noen kloke hoder har svar. Forklaringen på vekttap ved høyt blodsukker er følgende: Sukker er kroppens drivstoff. Hva er det egentlig som er så farlig med sukkersyke?

Sykehuset og legevakten sendte Metodi (37) hjem – døde av høyt blodsukker. Det kan være farlig både å ha for høyt og for lavt blodsukker. Farlig høyt blodsukker er referert til som hyperglykemi. Hyperglykemi kan føre til ekstrem sykdom, koma eller død hvis den ikke .

De vanligste symptomene er tretthet og slapphet, hyppig vannlating, tørste, psykisk nedstemthet, hyppige infeksjoner, dårlig . Det vil jo alltid være svingninger i blodsukkeret. Er det ikke naturlig at en med diabetes vil ha behov for lengre tid på å lege et brudd enn for en som ikke har . Andre er ikke så vare for høyt blodsukker og oppdager det når blodsukkeret måles. Kortvarig høyt blodsukker er ikke farlig, men kroppen trenger mer insulin. Rolig rusletur etter maten kan gi dramatisk senkning av farlig høyt blodsukker. Pasienten føler seg syk og har symptomer på høyt blodsukker.

I tillegg kan det være symptomer på syreforgifting i form av kvalme, oppkast, magesmerter og . Et enkeltstående høyt blodsukker er ikke så farlig, det er langtidsblodsukkeret som er viktig.

Om man går med høyt blodsukker over lengre tid . Dette kan være farlig fordi mange pasienter ikke kjenner lavt blodsukker om natten,. Et svært høyt blodsukker som oppstår i løpet av timer eller dager, kan forårsake en akutt livstruende tilstand. Blodsukkeret er for høyt og de må få det under kontroll. Vet iallefall at høyt blodsukker ikke er akutt, men kan være farlig hvis . Høyt blodsukker over lang tid gir økt risiko for å utvikle nyresvikt, svekket syn,. Men farlig kan det være hvis føling inntreffer i situasjoner som krever . Sukker er likevel ikke farlig i moderate mengder og vi trenger ikke å. Mens diabetes kjennetegnes av høyt blodsukker, er lavt blodsukker, . Diabetes er en kronisk tilstand der kroppen ikke klarer å holde blodsukkeret nede på normalt nivå.

Hvis du har diabetes, har du en tendens til å få for høyt blodsukker. Det kan i visse tilfeller være trafikkfarlig å kjøre bil med diabetes. Dersom du tar for mye insulin, kan du få lavt blodsukker.

Dette kan være svært farlig, farligere enn høyt blodsukker. Går man for lenge med høyt blodsukker risikerer man å ødelegge. Lavt blodsukker kalles også hypoglykemi, og kan være en farlig tilstand.