Close

Høyde vekt kurve jenter

Kurvene for norske barn i 20ligger over WHO standardkurver for fødselsvekt, høyde, vekt og hodeomkrets. Jenters høyde og vekt i forhold til alder. Høyde og vekt i tabell beregnet ut fra en eldre skandinavisk undersøkelse.

Unntaket er ytterkantene, for eksempel om ei jente passerer 1cm før hun. Du kan se på kurvene eller tabellene nederst i artikkelen hva som er normal høyde og vekt. Men det er vekt i forhold til høyde som sier mest om det enkelte barnet. Denne vektkalkulatoren er beregnet på barn og ungdom fra 2-år.

Kurvene for dagens norske barn ligger over WHOs vekststandard for . Finner ingen plass man kan plotte tallene inn for å se kurven? Legg sammen mors høyde og fars høyde i centimeter.