Close

Hvordan får man aids

Aids (ervervet immunsvikt syndrom) er diagnosen som brukes når hiv-smitte gir visse komplikasjoner. En hiv-test kan du få utført hos fastlegen eller annen lege, og det gjøres vanligvis ved å ta en blodprøve. Det finnes så vidt man vet ingen som er blitt hiv-smittet via spytt, selv om muligheten er.

Spørsmålet er egentlig om det er mulig å få HIV hvis man har sex med mange . AIDS er en sykelig tilstand som oppstår fordi HIV-virus har ødelagt så mange T-hjelpeceller at. Mener du at alle mennesker risikerer å få hiv og etter hvert aids? Hvordan bryter viruset ned kroppens immunforsvar, og hva innebærer det?

Hvordan merker man at man har Aids eller HIV? Kort tid (3-uker) etter smitte får noen – men ikke alle – en kortvarig sykdom som kan minne . Hva slags oppfølging får jeg hvis jeg tar en hivtest? Man kan være smittet med hiv (være hiv-positiv) i mange år uten å få aids. Uten medisinsk behandling går det i gjennomsnit år . Hiv kan overføres gjennom seksuell kontakt med en person som er hiv-positiv, hvis man får i seg blo sæd elles skjedesekret.

Aids er diagnosen som brukes ved langtkommet hiv-infeksjon. Faktisk skal der en del til for at blive smittet med hiv, og man kan slet ikke blive smittet i dagligdags situationer. Du kan få svar på spørgsmål om hiv, smitterisiko, hiv-test, andre sexsygdomme og sikker sex ved at ringe .

Det gjør at forsvaret mot infeksjoner svekkes, og dermed får man . Og om den slår ut positivt, hvordan er praksisen med å kontakte. Aids er en tilstan der opstår, fordi hiv-virus har nedbrudt immunforsvaret i så høj en gra at det ikke længere fungerer tilstrækkeligt. Man kan enten få en kortvarig influenza-lignende sygdom eller. AIDS vart først omtala i juni 198 men ein meiner at HIV oppstod for 50-år sidan i. Det er få som døyr av AIDS i seg sjølv, men andre sjukdommar får lettare . Uten behandling vil hiv etterhvert utvikle seg til aids. Skulle man likevel få symptomer er det en influensalignende sykdom cirka 3-uker etter smitte.

HIV OG AIDS: Den absolutt vanligste måten å bli smittet av hiv på er å ha. ASPARGES: Hvorfor får man egentlig illeluktende urin av å spise . Hvordan smitter det og hvordan kan man beskytte seg mot det? I Norge har vi god tilgang til medisiner og behandling, og få hiv-positive utvikler derfor aids. Man kan ikke se pâ et menneske om det er HIV-smittet eller har.

SOI, og kan derfor få samme infeksjon flere ganger.