Close

Hvordan få diabetes type 1

Diabetes type også kalt insulinavhengig diabetes, oppstår i alle. Stadig flere mennesker får diagnosene diabetes type og 2. Fysisk aktivitet har vist seg å ha en positiv effekt på hvordan kroppen reagerer .

Ved diabetes type er symptomene oftest diffuse og utvikler seg over ti mens symptomene kommer brått og tydelig ved diabetes type 1. Enkelte kan greie seg uten insulin i en kort periode, men får man type 1- diabetes, må man tilføre kroppen insulin resten av . Type 1-diabetes debuterer som regel akutt, selv om sykdomsutviklingen kan. Type 1-diabetes er en insulin-mangel-tilstan og kroppen må få tilført insulin.

Her finner du artikler om hvordan det er å leve med ulike tilstander og sykdommer . Diabetes type er en livsvarig tilstand som kan føre til alvorlige helseproblemer. Hvis du har diabetes, har du en tendens til å få for høyt blodsukker. Du må også lære hvordan stress, sykdom og alkohol påvirker insulinbehovet. Type diabetes kalles også for insulinkrevende diabetes eller ungdomsdiabetes. Risikoen for at et barn får diabetes, når enten en av foreldrene eller et av barnets søsken i forveien har type diabetes, . Diabetes mellitus type (insulinavhengig diabetes) skyldes mangel på. Hvert år får cirka 6nordmenn diagnosen, og av disse er om lag 3barn og.

Har du spørsmål om riktig legemiddelbruk, eller hvordan du tar godt vare på helsen? Diabetes type begynner som regel plutselig, med symptomer i form av tørste og vekttap,.