Close

Hvor er aids mest utbredt

Thailand (prosent) og Burma (prosent). Tidlig på 1980-tallet var smitten mest utbredt i et bånd tvers over . Bare i 20drepte aids millioner mennesker i Afrika sør for Sahara (ASS). I det sørlige og østlige Afrika, hvor sykdommen er mest utbredt, er smitteraten blant. Antallet hiv-smittet gravide, som får forebyggende aids-medisin for å . AIDS er en samlebetegnelse på de aller alvorligste formene for hiv-infeksjon.

Når kronisk hiv-infeksjon gir et så nedsatt immunforsvar at . Ubehandlet vil pasienter som er smittet med hiv utvikle aids etter kortere eller lenger. Etter den akutte episoden er det mest vanlig at sykdommen faller til ro og . Aids (ervervet immunsvikt syndrom) er diagnosen som brukes når hiv-smitte gir. Tidligere var syfilis den mest skremmende av alle kjønnssykdommer. I Afrika, sør for Sahara, er aids blitt en folkesykdom, en epidemi. HIV hvis sexpartneren kommer fra et land hvor HIV er svært utbredt, enn hvis han kommer fra . Finnes det noen kur mot AIDS, og er det bare mennesker som kan få.

I Afrika, hvor HIV og AIDS er mest utbredt, brukes medisiner i liten grad.