Close

Hvilket vitamin kan kroppen lage selv

Da vitaminet ble oppdaget i 19ble det kalt et vitamin, mens det egentlig ikke er et vitamin, siden kroppen kan produsere det selv – ved eksponering for sollys. BufretLignendeEn har oppdaget at vitamin D også kan dannes av kroppen selv, og det vil derfor være mer korrekt å kalle det et provitamin. Kroppen lager selv vitamin D når du er ute i solen.

Eldre over år fordi eldres hud har dårligere evne til å lage vitamin D; Voksne og barn med mørk hudfarge trenger mye. Kosttilskudd kan inneholde inntil mcg vitamin D per døgndose. Både vitamin D og kalsium kan bidra til et sterkt skjelett. Solen er viktig for produksjonen av vitamin D.

Kroppen produserer selv vitamin D når solstrålene . Men ett vitamin kan kroppen ved spesielle anledninger lage selv. Hvilke av disse to vitamintypene vil vi lettest kunne få mangel på, . De aller fleste dyr kan selv syntetisere (lage) vitamin C, mens mennesker er avhengig av å få vitaminet tilført. Vitamin C har mange viktige funksjoner i kroppen.

Vi kan ikke overleve uten vitaminer; Kroppen kan ikke produsere (=lage) vitaminer. Selv om vitaminene minner om hverandre på flere måter, kan de ikke gjøre jobben. Hvilken gruppe vitaminene tilhører bestemmer blant annet hvordan de . Menneskekroppen kan selv produsere vitamin D – så fremt vi får nok sollys.

Dette fordi vitaminet instruerer de hvite blodlegemene til å lage et protein som tar knekken på. LES OGSÅ: Hvilke vitaminer trenger du, egentlig? Når kroppen utsettes for sollys, dannes det D-vitaminer i kroppen. Det er stor variasjon i hvilken UV-stråling som er i solarier.

Fagstoff: Ordet vitaminer kommer av vita som betyr liv, og amin som er en kjemisk betegnelse på organiske stoffer som inneholder nitrogen.