Close

Hva er trykksår

Utsatte individer er pleietrengende, bevisstløse, lammede, og rullestolbrukere. Trykksår er vanskelige å behandle når de har oppstått. Et trykksår oppstår som følge av langvarig trykk mot et hudområde som klemmes .

Gamle eller svært syke mennesker er mest utsatt for å f trykksår. God pleie og gode madrasser kan forhindre trykksår. Oversiktsartikkel – Pasienter med trykksår (decubitus) representerer en.

Såret er da betydelig mer omfattende enn hva som ses på overflaten.

Sunn og mobil enkeltpersoner gjøre mange postural justeringer i løpet av dagen for å forebygge trykksår fra stadig utvikling. Trykksår eller liggesår (latin decubitus) er en type sår som oppstår på grunn av trykk, friksjon eller rivende krefter mot huden over lengre tidsperioder. Ved trykk kan huden bli dårlig på grunn av dårlig sirkulasjon. Først blir huden rød og brun, og senere kan det bli sår.

For dager siden – Liggesår, sår som skyldes nedsatt blodsirkulasjon i huden på grunn av langvarig trykk mot huden. Liggesår oppstår gjerne i forbindelse med .

Innen gruppen kroniske sår har vi blant annet leggsår (venøse og arterielle, eller en blanding av disse) og trykksår (for eksempel liggesår). Ortopedisk avdeling trodde ikke de hadde trykksår, men det viste seg å. I Danmark screenes alle pasienter ved sykehusinnleggelse for å forebygge trykksår. Regionsenter for barn og unges psykiske helse.

Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre. Uansett hva man kaller dem, trykksår er en potensielt alvorlig helserisiko, særlig til dem som er begrenset til en seng eller rullestol. Trykksår er skader på huden og underliggende vev som forårsakes av trykk, skyvkrefter eller friksjon. Trykksår kan i stor grad unngås hvis forebyggende metoder tas i bruk tidlig. Det er viktig at du har en viss kunnskap om hva som forårsaker trykksår og hvordan . Det er viktig å forebygge, ifølge klinisk spesialist i sykepleie, Eva Heiberg. Trykksår oppstår når vev kommer i klem mellom benfremspring . Tenkte jeg skulle skrive om hvordan sykepleiere kan forebygge trykksår hos eldre på sykehjem?

Hva synes dere om dette, synspunkter osv?