Close

Hva er fertilitet

Fertilitet eller fruktbarhet er et mål på hvor lett kvinner og menn kan få barn. I befolkningssammenhenger kan fertilitet bety hvor mye folket føder i forhold til . Vi har samlet informasjon som vil hjelpe deg til å forstå fertiliteten og.

Hvis du vil se nærmere på hva som skjer i kroppen i løpet av . Sjansen for å bli gravid reduseres med alderen. Hos en 20-åring er prosent av eggene normale, hos en 40-åring er det 20 . Demografisk er fruktbarhet to forskjellige begrep: fekunditet og fertilitet.

Fekunditet beskriver en biologisk egenskap: evnen til å få barn. Du kan også legge til en definisjon av Fertilitet selv. Naturen er nå en gang som den er og kvinners fertilitet går markant ned ved 35-årsalderen. Men hva skyldes det, og hva kan paret gjøre?

Diagnosen infertilitet, manglende evne til å få barn, betyr ikke nødvendigvis at du må gi opp håpet om å få barn. Infertilitet betyr manglende evne til å få barn, det vil si ufrivillig barnløshet. AIH er en forkortelse for artificial insemination by husband (inseminasjon av partners sæd). Denne metoden benyttes når kvinnen og mannen . Evnen til å bli gravid (fertiliteten) synker fra man er år, og enda mer fra man.

Hva du velger å gjøre med fruktbarhetsproblemer er en veldig personlig sak.