Close

Glukose i blodet

Blodsukker, den del av organismens glukose som sirkulerer med blodet. Hvis glukosekonsentrasjonen i blodet (blodsukkeret) avtar, omdanner leveren glykogen til glukose og sender det ut i blodet. Hjernens funksjon og aktivitet er derfor helt avhengig av en jevn tilførsel av glukose fra blodet.

En nedgang i blodglukosenivå på kan føre . Dersom det finnes glukose i blodet (blodsukker), vil hjernen være sikret tilgang på glukose. Men for mye insulin kan raskt gi dramatiske konsekvenser. Når man snakker om blodsukker snakker man egentlig om mengden med glukose som befinner seg i blodet til en hver tid.

Blodsukkerreguleringens oppgave er å sørge for at blodets innhold av sukker, glukose, holdes på et stabilt og gunstig nivå for kroppens ulike organer og . Sukker er en viktig kilde til energi, spesielt for hjernen. Mengden av glukose i blodet er nøye kontrollert av det endokrine systemet (kjertel). Den energikilde nødvendige grunnlag for humane celler er glukose.

Glukose er et sukker som kroppen vår kommer fra mat inntaket av karbohydrater. Blodsukkeret er en angivelse av den mengde sukker som finnes i blodet til på et gitt tidspunkt og kalles også for blodglukose. En av de beste indikatorene på generell helse er konsentrasjonen av glukose i blodet. Glukose er et naturlig forekommende drivstoff som hjelper kroppen å . Det trengs et omfattende reguleringssystem for å sørge for at mengden glukose i blodet (blodsukkeret) holdes på et riktig nivå for cellene. Blodsukker er det samme som glukose, og blir brukt som drivstoff i kroppen.

Glukose fraktes fritt i blodet som blodsukker. Fruktose og galaktose omdannes til glukose i leveren, og lagres som glykogen eller sendes ut i . Også konsentrasjonen av enkelte aminosyrer i blodet påvirker. Glukose er den primære energikilde i alle kroppens celler, og derfor er det utrolig vigtigt, at der er tilstrækkeligt glukose i blodet. Diabetes mellitus (sukkersyke) innebærer at glukosekonsentrasjonen i blodet er forhøyet (hyperglykemi). Nyrene klarer ikke lenger å reabsorbere all glukosen, . Insulinets oppgave er å fjerne glukose fra blodet og fremme glukosetransporten inn i cellene. Insulin binder seg til reseptorer på cellemembranene i de fleste av . Hvordan blir innholdet av glukose i blodet regulert?

Bukspyttkjertelen måler glukosekonsentrasjonen i blodet.