Close

Første svangerskapskontroll hos lege

I et normalt svangerskap vil kontroll foregå hos fastlege, jordmor eller på helsestasjon. Etter den første svangerskapskontrollen vil legen summere din tidligere . Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon.

Dette vil jordmor snakke med deg om; Første svangerskapskontroll uke 8–12. Du velger selv om du vil gå til lege, jordmor eller begge på svangerskapskontroll. Første svangerskapskontroll (uke – 12): Dette er den mest omfattende kontrollen.

Var hos legen i anna ærend rundt veke og fekk då beskjed om å komme tilbake om ein månde for første svangerskapskontroll!

Når var du på første svangerskapskontroll? Når har dere første svangerskapskontroll hos lege? Hva skjer egentlig på første svangerskapskontroll hos legen. Når hadde dere første svangerskapskontroll hos lege? Foreldre › Gravid › Gravidhelse › Dette skjer på svangerskapskontrollBufret27. For mange vil et tidlig besøk hos jordmor eller lege gjøre det lettere å kose seg i. På første svangerskapskontroll blir det fylt ut helsekort.

Den første kontrollen er rundt svangerskapsuke 8–8–uker ut i svangerskapet har du eller dere første kontroll hos den jordmoren eller legen som skal følge . Det er flere forskjeller på en kontroll hos lege og hos jordmor. Første svangerskapskontroll i morgeninnlegg7. BufretLignendeGå til Bestill time hos fastlegen.

Bestill time for utfylling av helsekort for gravide og den første svangerskapskontrollen. Du velger selv om du vil gå til jordmor, fastlege eller en kombinasjon.