Close

Forskjellige typer penicillin

Hver av dem brukes til å behandle ulike infeksjoner. Ulike typer penicillin har som regel forskjellige egenskaper, slik at en type . De penicillinaseømfintlige typene som først ble utviklet, betegnes med bokstaver.

Alexander Fleming oppdaget i 19tilfeldig at penicillin ble utskilt fra. Noen antibiotika kalles bredsprektrede og virker på mange forskjellige typer bakterier. Penicillin fra andre verdenskrig brukt i stor skala. Under forskjellige merkenavn er penicillin siden 19på markedet. Det finnes forskjellige typer penicilliner som har forskjellige egenskaper.

Vanlig penicillin har et smalt virkningsspekter. Det vil si at det ikke virker mot så mange . Noen antibiotika kalles bredspektrede og virker på mange forskjellige typer bakterier. Såkalte smalspektrede antibiotika virker på kun noen få . Vent og se-resept; Er antibiotika og penicillin det samme?

Smalspektret antibiotika har effekt mot relativt få bakterietyper. Dette er forskjellige fra for eksempel sterke desinfeksjonsmidler som ikke kan. Vanlig penicillin, det vil si penicillin som ikke virker mot mange bakterie-typer .

Penicillin brukes til å behandle svært mange forskjellige typer infeksjoner som er forårsaket av. Penicillin er et antibiotikum som virker ved å drepe bakteriene.