Close

Forebygging av kols

Røyking er den vanligste årsaken til kols; Forebygging av kols; Symptomer på kols; Behandling og rehabilitering av kols; Lær mer om kols gjennom e-læring. Den fremste risikofaktoren for kols er røyking, men også ikke-røykere kan få kols. Andre kjente risikofaktorer er blant annet luftforurensning og .

Studier tyder på at kosthold med mye frukt, grønnsaker, fiber og fisk ser ut til å forebygge mot kols, mens kosthold bestående av mye kjøtt, desserter og foredlede . En befolkning fri for tobakksrøyk og arbeidsplasser uten skadelig inhalasjonsluft er viktige forebyggende tiltak, og må tilstrebes. Kols er en kronisk sykdom, og når skadene først er oppstått, er disse irreversible eller varige. Det viktigste forebyggende tiltak er røykestopp. KOLS står for kronisk obstruktiv lungesykdom. Sykdommen innebærer at lungene er blitt skadet og ikke lenger fungerer så bra som de gjorde.

Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols . Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Retningslinjer for dokumentasjon av tiltak. Forskning og erfaring har vist at forurensninger i arbeidsmiljøet i . At tobakksrøyking er den viktigste årsaken til kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i Norge og at røykestopp er det viktigste forebyggende .