Close

Folkehelseinstituttet omgangssyke

Høstenog vinteren er høysesong for omgangssyke forårsaket av norovirus. Det beste rådet for å unngå omgangssyke er god håndhygiene. Informasjon om norovirusinfeksjon (omgangssyke) til publikum.

Norovirus (et calicivirus tidligere kalt Norwalk-like virus) er en av de viktigste . Norovirus forårsaker smittsom gastroenteritt og er årsaken til epidemier av ”omgangssyke”. Viruset er antatt å være den vanligste årsak til . Som oftest er omgangssyke forårsaket av norovirus. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det allerede meldt om flere utbrudd med norovirus i . Som de fleste antagelig vet, er det virus som står bak omgangssyke. Håndhygiene er det aller viktigste når noen har omgangssyke, sier Janne Møller-Stray ved Folkehelseinstituttet. Ifølge lege ved Folkehelseinstituttet, Tone Bruun, kan det blant annet skyldes at det er vanskelig å opprettholde god hygiene hos små barn enn . OMGANGSSYKE: Du kan faktisk unngå å få omgangssyke, men det. Heidi Lange fra Folkehelseinstituttet til KK.

Det er flere virus som kan føre til omgangssyke. Rotavirus er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) årsak til rundt halvparten av tilfellene med diaré . Synne Sandbu ved avdelingen for vaksine ved Folkehelseinstituttet.

På den tiden av året da det går mye omgangssyke, desinfiserer vi også. Det foreligger få studier som har sett på effekten av at syke barn holdes ute fra barnehagen. Eller kanskje leser du dette når det egentlig er litt for sent. Folkehelseinstituttets råd er uansett verdt å ta med seg. Omgangssyke skyldes en virusinfeksjon i tarmen, og er svært smittsomt. Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk elektronisk legehåndbok og Norsk helseinformatikk . OMGANGSSYKE: Virus er årsaken til omgangssyke.

Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet gir disse rådene:. Mange er for tiden syke med forkjølelse og omgangssyke og særlig. Nordstrand i avdeling for infeksjonsovervåking i Folkehelseinstituttet for å . Det finnes ingen behandling mot omgangssyke, men man kan lindre. Folkehelseinstituttet kan noen enkle råd kanskje redde deg fra smitte.

Nasjonalt folkehelseinstitutt har fått rapporter om mye omgangssyke i julen, av ekspertene kalt Norovirus. Dette er et virus som smitter lett og kan gi oppkast og . Vask hendene grundig med såpe og rennende vann, er rådet fra Folkehelseinstituttet.