Close

Fibromyalgi ufør

Er det noen som har fibromyalgi, uten tilleggsykdommer, som har fått innviglet ung ufør? NAV mener det er umulig å få det, da det ikke er en . AAP og Fibromyalgi og andre sykdommer i tillegg – søke uføretrygd?

Jeg går på aap og har fibromyalgi som en diagnose. Det er vanskelig å få udøre ene og alene pga Fibromyalgi vil jeg . Noen som er helt eller delvis ufør kun pga Fibromyalgi. Det forskes mye på hva som kan være årsaken til fibromyalgi, men det er fortsatt.

Etter en lang prosess ble jeg satt på prosent uføretrygd. Han hadde fibromyalgi og fikk avslag på uføretrygd da NAV mente at fibromyalgi ikke var hovedårsaken til hans nedsatte arbeidsevne. Hvilke rettigheter har du rent juridisk ved fibromyalgi. Diagnosen var fibromyalgi og kronisk muskelsmertesyndrom. Forbun er bekymret for at kronisk syke ikke får uføretrygd som de har krav på. Jeg kjenner flere som har fått uføretrygd pga fibromyalgi.

De fungerer godt i hverdagen og er med på alt det andre gjør. Diagnosen jeg har fått av legen er fibromyalgi og. Noen som har fått ufør helt eller delvis pga fibromyalgi?

En år gammel mann fikk diagnosen fibromyalgi og søkte om uføretrygd. Han fikk avslag, og mannen tok kontakt med advokat som avdekket .