Close

Ferritin referanseområde

Verdier under referanseområdet betyr jernmangel (uttømte jerndepoter). Normale og høye verdier utelukker ikke jernmangel, idet ferritin er et akutt fase protein . Gå til Referanseområde – Referanseområde.

Kommentarer til referanseområdene: Gjennomsnittlig s-ferritin hos friske kvinner . Ferritin er et godt mål på det generelle jernnivået i kroppen. For noen analyser er referanseområdet basert på pasientpopulasjoner, for. IMx for FSH, LH, prolactin, TSH, T T free T free T T-uptake, IgE, and ferritin.

Jernlageret ditt (ferritin på 50) ligger i nedre referanseområde, men er ikke for lavt. Men igjen må du sammenlikne med tidligere verdier. Ferritin er en blodprøve som forteller om jernnivået i kroppen. Men når bør ferritin måles, og hvilke nivåer regnes som normale?

Referanseområdet for en voksen kan være mellom og mens ideelt sett burde den vært under og. Jern, ferritin, jernbindingskapasistet, jernmetning. Man er i ferd med å revurdere både referanseområder for blodprøver,.

Ferritin er innen for referanseverdien men noe lav. S-ferritin er direkte knyttet til kroppens jerninnhold.

Risiko for ateromatose er høy allerede i normalt referanseområde. Du kan ha normale ferritinverdier selv om du har lav blodprosent. Metodeoversikt med referanseområde, måleområde og analytisk. De viktigste jernparametrene i blod (plasma) er ferritin, transferrin,. De horisontale linjene viser øvre og nedre referanseområde.

Ferritin: Referanseområde for barn opprettholdes ikke. Vitamin B12: Referanseområde for barn er uendret, .