Close

Eldre og ernæring forskning

Underernæring hos eldre har vært et problem lenge, men likevel ser det ikke ut til at det skjer noe bedring på den fronten. Mange syke eldre har vansker med å få i seg nok mat og kan dermed bli. En kanadisk undersøkelse har vist at eldre spiser mer når måltidene inntas i.

Underernæring er svært utbredt blant eldre, men sosialt samvær kan hjelpe. Bakgrunn: Eldre personer med hukommelsestap er svært utsatt for underernæring. Tidligere studier har i hovedsak fokusert på pasienter som . Forskning viser også at underernæring er lettere å forebygge enn å behandle.

Mange syke eldre får ikke i seg nok mat og blir underernærte. Underernæring er vanlig hos eldre pasienter i institusjon. I tillegg er dårlig matlyst vanlig hos eldre ved innleggelse i sykehus, sammenliknet med hjemmeboende eldre (6).

Motta ukentlig varsling om ny forskning og medisinske nyheter. Mange kommuner hadde ikke vurdert hvor det var sårbare og kritiske punkter når det gjaldt å sikre eldre tilstrekkelig ernæring, og de brukte i . Feilernæring og underernæring hos eldre er assosiert med økt sykelighet og. Med bakgrunn i forskning og erfaringer i praksis iverksatte Utviklingssenteret et . Artikkelen Underernæring hos eldre personer skrevet av Rognstad og medforfattere i (Sykepleien Forskning 20(4):298-307) viser at . Tolv forskere har gått sammen for å styrke satsingen innen forskning på.

Eldre mennesker er en risikogruppe når det gjelder underernæring. Hun sier de har fokus på demente og ernæring, men at det kan. Utbredelsen av demens vokser på samme måte som antallet syke eldre som bor hjemme. Eldre har ofte et nedsatt energibehov, samtidig som behovet for vitaminer og mineraler er det samme som tidligere, eller økt. Det er derfor viktig at eldre spiser næringstett mat, for å unngå mangeltilstander eller underernæring. Opprettet av Helse Vest i 20for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling . En stor andel hjemmeboende eldre har ernæringsmessig risiko.

Forskning har vist at det er mulig å lage applikasjoner som eldre, ofte naive . Eldre er mer utsatt for feil- og underernæring enn yngre mennesker. Nyere forskning tyder også på at personer med høyt inntak av omega-i kostholdet har . Nå starter hun en ny undersøkelse, for å se om de eldre nå får mer. Hedi Aagaard har lagt fram sin forskning.